Formularz aplikacyjny

Zgadzam się na przetwarzanie przez LP-WORK SP. Z O.O., KIELNIEŃSKA 170A, 69-100 GDAŃSK, Województwo: POMORSKIE, numer NIP: 5842815722, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji bądź rekrutacji na inne stanowiska niż niniejszym aplikuję, w tym przesyłania mi ofert pracy, a także na udostępnianie tych danych pracodawcom zagranicznym z terenów Niemiec, z którymi współpracuje Administrator i które mogą być zainteresowane moją kandydaturą.
Zgadzam się na przetwarzanie przez LP-WORK SP. Z O.O., KIELNIEŃSKA 170A, 69-100 GDAŃSK, Województwo: POMORSKIE, numer NIP: 5842815722, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacji na stanowisko na które niniejszym aplikuję oraz na udostępnianie tych danych pracodawcom zagranicznym z terenów Niemiec i Austrii, z którymi współpracuje Administrator i którzy oferują możliwość zatrudnienia na tym stanowisku.